KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla klientów/kontrahentów

USŁUGI SPAWALNICZO-MONTERSKIE „DAR-SPAW” CIEŚLAK DARIUSZ
Zabłocie 29A
98-350 Biała

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: USŁUGI SPAWALNICZO-MONTERSKIE „DAR-SPAW” CIEŚLAK DARIUSZ, Zabłocie 29A, 98-360 Biała, NIP: 8321156709, REGON 100563148  tel. 513 162 141, email: biuro@dar-spaw.pl
2. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji stosunków gospodarczych wynikających z zawartej umowy lub wynikających z działań zmierzających do zawarcia umowy.
4. Państwa dane możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki) lub powiązanym. 
5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych z państw trzecich (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
6. Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
7. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie.
8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.
JAK DO NAS DOJECHAĆ
Kliknij ikonkę by skorzystać z usługi Google Maps
Napisz do nas

Za pomocą poniższego formularza
lub na biuro@dar-spaw.pl
KONTAKT INDYWIDUALNY
Dariusz Cieślak
Właściciel

Zakład produkcyjny
Zabłocie 29A

Tel. 513 162 141
cieslakdarek@wp.pl

mgr inż. Waldemar Walasik
Dyrektor

Biuro projektowe
Zabłocie 17

Tel. 511 901 650
biuro@dar-spaw.pl
 
KONTAKT INDYWIDUALNY
Dariusz Cieślak
Właściciel

Zakład produkcyjny
Zabłocie 29A

Tel. 513 162 141
cieslakdarek@wp.pl

DAR-SPAW

98-350 Biała k. Wielunia, Zabłocie 29a
tel. 511 901 650 lub 513 162 141

biuro@dar-spaw.pl
Copyright by dar-spaw.pl 2019